Maskinbygger – hvad nu?

Få styr på reglerne og lovgivningen på jeres maskine

Når en maskine konstrueres er det vigtigt at kende lovgivningen (direktiverne) om hvilken den er omfattet af. Når maskiner ligeledes importeres fra 3. lande (uden for EU/EØS), bliver importøren sidestillet som fabrikant.

Hvad er forskellen på direktiver og standarder?

Direktiver er “love” udarbejdet og vedtaget i EU. Kan downloades gratis fra EU hjemmeside

Standarder er en hjælp/retningslinie til at kunne overholde direktiverne. Det er en god idé at bruge disse, da der er tænkt på det meste i standarderne. Skal købes hos et standardiseringsbureau.

Klik her for mere detaljeret information på de mest relevante direktiver og standarder i forbindelse med maskinbygning.

 

Er jeres maskine sikker?

Når en maskine konstrueres er det vigtigt at få elimineret de farer som muligvis er til stede for at maskinen kan udføre den tiltænkte funktion. Dette er en del af den lovpligtige risikovurdering i forbindelse med CE-mærkningen. Dette er ikke “raket-videnskab”, men udelukkende brug af sund fornuft og dialog med alle interessenter i processen: konstruktør, montør, bruger osv. og baseret på tilhørende standarder for maskinen udføres risikovurderingen trin for trin og sikkerheden bliver i top.

En mere detaljeret gennemgang af risikovurdering og valg af evt. sikkerhedskomponenter – klik her.

Er jeres maskine omhandlet af ATEX-direktiverne?

Maskiner der anvendes i eksplosionsfarlige områder, er omfattet af 94/9-EF (materiel og udstyr) og 99/92-EF (arbejdstagere) direktiverne, kaldet ATEX direktiverne og skal afhængig af kategori certificeres af en uvildig 3. part. Den letteste vej i mod opnåelse af certificering og overensstemmelse med ovennævnte direktiv, er at man som fabrikant anvender de relevante harmoniserede standarder om er anført under direktiverne. Den seneste opdateret liste over disse standarder findes på EU’s hjemmeside.

For yderligere information og spørgsmål vedrørende ATEX-direktiverne kontakt Skjødt Engineering – her.