Sikkerhed og risikovurdering

 

Alle der enten konstruerer, fremstiller eller sælger maskiner har et ansvar for at maskinerne er sikre for både personer, dyr og ting. Dette er nævnt i EUs direktiver for de pågældende maskiner og er ophøjet til lov i Danmark. Ansvaret er selvfølgelig også til stede ved eksport af maskiner udenfor EU/EØS. For at udarbejde en sikker (alt skal med) og mere detaljeret gennemgang af sikkerheden omkring maskinen er det nødvendigt at opdele arbejdet i følgende punkter:

 

 1. Identifikation og ansvar
 2. Beskrivelse og brug/anvendelse
 3. Omfang af sikkerhedsvurdering
 4. Begrænsninger og udsatte personer
 5. EU-direktiver/standarder omfattet
 6. Risikovurdering
 7. Beskyttelsesforanstaltninger
 8. Endelig validering

1. Identifikation og ansvar

Her oplyses maskintypen og typebetegnelse. Navnet på firmaet der har ansvaret for maskinen. Det kan være fabrikanten, men også en importør. Det kan også være en OEM, som selv har kombineret forskellige maskiner/dele og sælger dem videre som brugte.

 

2. Beskrivelse og brug/anvendelse

Her beskrives detaljeret maskinens funktion(er) og hvordan maskinen skal anvendes korrekt for at maskinen kan udføre det arbejde som den er konstrueret til. Evt. en kort beskrivelse af maskinens vitale dele.

 

3. Omfang af sikkerhedsvurdering

Normalt vil hele maskinen være omfattet af sikkerhedsvurderingen, men i tilfælde af store anlæg, kan det være nødvendigt at opdele vurderingen. Her er det vigtigt at skrive præcist hvilke dele/områder der er medtaget og hvilke der er undtaget.

 

4. Begrænsninger og udsatte personer

Her beskrives:
Pladsmæssige begrænsninger, f.eks. adgangsveje, fysisk arbejdsområde.

Tidmæssige begrænsninger, f.eks. levetid, driftsforhold

Andre begrænsninger kan f.eks. være vejrforhold

Hvilke personer der er udsat for maskinen i hele dens levetid og hvor længe:

Montører, operatør, tekniker, rengøring, gæster, osv. i alle maskinens faser:

 • Transport
 • Samling / Installation /overdragelse
 • Indstilling
 • Drift
 • Rengøring / Vedligehold
 • Fejlfinding / problemløsning
 • Nedtagning / bortskaffelse

Det opsættes nemmest i tabel-form for at opnå et godt overblik.

 

5. EU-direktiver/standarder omfattet

Her oplyses hvilke direktiver og standarder maskinen er omfattet af. Som regel Maskindirektivet når vi tale sikkerhed, men andre kan være aktuelle, tjek! Ligeledes standarderne. Vær opmærksom på, om der er specielle C-standarder der gælder lige nøjagtig for din maskine.

6. Risikovurdering

Risikovurderingen udføres af personer fra flere faggrupper (mekanisk, elektrisk, software og bruger), idet omfang dette er muligt. En person alene kan ikke lave en meningsfyldt og komplet risikovurdering og analyse.

Faser i maskinens levetid, der skal tages i betragtning i risikovurderingen:

 • Transport
 • Samling / Installation /overdragelse
 • Indstilling
 • Drift
 • Rengøring / Vedligehold
 • Fejlfinding / problemløsning
 • Nedtagning / bortskaffelse

Alle opgaver, der er forbundet med hver af de ovenstående faser i maskinens levetid skal tages i betragtning. Liste over mulige opgaver findes i ISO 12100:2011 Tabel B.3 (Listen er ikke begrænset til det angivede)

Risikovurdering udarbejdes iht. VSSK-kravene i bilag I efter den såkaldte 5-trin metode, som er en iterativ proces, hvilket betyder at metoden gentages indtil risikoen vurderes minimeret mest mulig.

Risikovurderingen indeholder følgende faser:

 1. Fastlæggelse af maskinens begrænsninger og foreskreven anvendelse (Grundlag)
 2. Identificering af farekilder
 3. Risikoskøn af alle farekilder
 4. Risikobedømmelse og vurdering af, om der er behov for risikoreduktion
 5. Eliminering farekilden eller reduktion af risici forbundet med farekilden ved hjælp af beskyttelsesforanstaltninger

De første fire punkter er en del af risikovurderingen, den sidste er risikoreduktion

Iterativ 3-trins metode for risiko reduktion

Til venstre er den iterative proces for risikoreduktion inklusiv risikovurdering illustreret

Under arbejdet med risikovurderingen, kommer man hurtigt ind på sikkerhedsrelaterede aspekter. Den bedste sikkerhedsmæssige løsning er altid iboende sikkerhed og implementering af denne i konstruktionen. Dette er dog ikke altid praktisk anvendeligt og derfor må man bevæge sig over i beskyttelseforanstaltninger (f.eks. afskærmning og sikkerhedsudstyr) og dermed B-standarderne.

Følgende standarder er relevante:

EN ISO 12100:2011
Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse

ISO/TR 14121-2:2012
Maskinsikkerhed – Risikovurdering – Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler

 

 

 7. Beskyttelsesforanstaltninger

Typen af beskyttelsesforanstaltninger vil være fremkommet i risikovurderingen og den bedste er iboende sikkerhed, hvilket betyder konstruktionen i sig selv yder beskyttelse. Baseret på de gældende standarder for maskinen kan det være nødvendigt med yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

Steder hvor risikoreduktionen omfatter en sikkerhedsfunktion (mekaniske, elektriske, pneumatiske og / eller hydrauliske komponenter) skal et sikkerhedsniveau afgøres (PLr) for at få det nødvendige minimums niveau for sikkerhedsfunktionen.

Hvis iboende sikkerhed og/eller beskyttelsesforanstaltninger ikke kan fjerne faren eller reducerer den til et acceptable niveau vil trejde trin blive igangsat, som omhandler information om brug.

 

8. Endelig validering

Når de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for maskinen valideres, laves der en gennemgang af alle punkter og hver VSSK (Farekilde) dokumenteres med “OK” for overholdelse, og evt. dato og initialer for den person der har foretaget valideringen.

Følgende standarder er relevante:

EN IEC 62061:2005 (SIL)

EN ISO 13849-1:2006 (PLr)

outlet hoganhttp://www.fpanc.org/wp-max.phpair jordan pas chernike air max pas cherhttp://sammamishchamber.org/wp-xml.phphttp://www.ascafitalia.comchristian louboutin pas cherchaussure louboutin pas cherHogan outletchaussure nike pas cherhogan outlet onlinenike air jordan pas cheroutlet hoganair jordan pas cherair jordan pas cherchaussure nike pas cheroutlet hogan onlinehttp://doversport.com/wp-glsa.phpBordeaux 7sscarpe hogan outletnike roshe run pas cherhttp://www.affittolocationmilano.com/pages.htmlBordeaux 7s for salehttp://www.culturestrobades.cat/sine.phptn requin pas chernike air jordan pas chercheap oakleysnike air jordan pas cherhttp://sammamishchamber.org/wp-xml.phpHogan outletscarpe hogan outletHogan outletcheap oakleysscarpe hogan outletchaussure nike pas cherchaussure nike pas cherlouboutin pas chernike free run pas chertn requin pas chertn requin pas cher