Oversættelse og udarbejdelse af el teknisk dokumentation og brugervejledninger

Oversættelse af brugervejledninger på eltekniske komponenter engelsk til dansk og vice versa.

Udarbejdelse af brugervejledning på mindre maskiner dansk eller engelsk i samarbejde med kunde.

Gennemgang af teknisk dokumentation herunder oversættelse fra teknisk engelsk dokumentation og udarbejdelse af oplæg til tekniske datablade og brugervejledninger.