Skab tryghed og sikkerhed – Risikovurdering på maskiner og anlæg

Risikovurdering – en vigtig del af CE-mærkningen

Nikatech tilbyder i samarbejde med Skjødt Engineering risikovurdering på maskiner og anlæg der skal overholde Maskindirektivet og skal CE-mærkes før ibrugtagning, uanset på hvilket stadie maskinen/anlægget befinder sig (udvikling til eksisterende).

Standarder

En maskin- eller anlægsbygger skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for risikovurdering af anlægget/maskinen iht. til de sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, angivet i Maskindirektivet 2006/42/EF, og ligeledes redegøre for fremgangsmåden ved vurdering og risikoreduktion af identificerede farer. Udtrykket “risikovurdering” omfatter hele processen omkring risikovurdering og risiko-reduktion som beskrevet i 2006/42/EF Bilag 1 og DS/EN ISO 12100:2011.

Den mest brugte og anerkendte metode er “Hybridmetoden”, som er et eksempel fra ISO/TR 14121-2:2012.

Risikovurdering – et teamarbejde

Risikovurdering skal udarbejdes set fra alle synspunkter og situationer. Det vil sige at ikke kun konstruktøren skal deltage, men så mange som muligt af de involverede personer. Det kan være montører, rengøring og selvfølgelig brugere, hvis det er muligt. Sidstnævnte er især aktuel ved eksisterende anlæg.

Risikovurdering – bagefter

Efter risikovurderingen er udarbejdet, assisterer vi kunden, hvis det ønskes, med at finde de rette (sikkerheds)komponenter til maskinen så sundheds- og sikkerhedskrav overholdes. Vi samarbejder med flere etablerede udbydere af sikkerhedskomponenter.