Energioptimering

Aldrig før, har der som nu været så stor fokus på energioptimering. EU har gjort sit, synes de, med nye ECO-design regler på el-motorer. Det hjælper selvfølgelig, men der kan hentes meget mere effektivitet ud af produktionsapparatet i hele verden, hvis der kigges på den komplette energikæde fra forsyningsspænding til mekanisk transmission.

Nikatech tilbyder en gennemgang af produktion, maskiner og anlæg efter princippet: No cure, No pain.

Processen er følgende:

  1. Indledende møde, gennemgang af opgaven
  2. Opgave godkendes af begge parter og nuværende energiforbrug afklares/dokumenteres
  3. Nikatech gennemgår maskine/anlæg og udarbejder en rapport
  4. Opfølgende møde, gennemgang af rapport
  5. Besparelsen, hvis der er nogen, kommer Nikatech og kunden tilgode

Alt efter maskinens/anlæggets størrelse, vil det tage fra få dage til flere uger, men som kunde bruges der kun tid i forbindelse med tilgang til informationer på maskine/anlæg og målinger på denne. Det kan være både være i form af teknisk dokumentation men også direkte fysisk adgang til maskinen og omgivelserne. Besparelsen kommer som regel ikke af sig selv, dog findes de lavt-hængende frugter også her og dem tager vi med, og derfor kræver det i de fleste tilfælde en investering. ROI (Return Of Investment) bliver selvfølgelig medtaget i rapporten.